Home Investigació

Investigació

 

Entre els anys 2004-2007 vaig participar en el Projecte I+D+I: MEC y FEDER (Ref. BHA2001-3607) referent als materials no tòxics i reciclables en la realització i presentació de l'obra gràfica, dirigit per Rosa Vives, catedràtica de Pintura i Gravat de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. L'equip es va dedicar a la investigació i recuperació del coure com a metall bàsic en l’ elaboració de peces de joieria.

Inicialment recuperàrem el coure resultant de tallar amb la cisalla les planxes calcogràfiques del Taller de Gravat de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

Posteriorment s'amplià al reciclatge de coure en altres àmbits. Un cop seleccionat el metall es classificava en funció de la seva puresa, per tal d'aconseguir aliatges especials tot utilitzant plata fina, i amb l'aliatge resultant crear una col·lecció de joies.

Inicialment vaig treballar en peces grans, collarets, fermalls i braçalets, però un cop assolit l'objectiu també l'aplicàrem a joies de mesures més reduïdes com anells i petits objectes utilitaris.

En el nostre país, la legislació vigent sobre els metalls nobles indica que l'aliatge de la plata denominada “de llei” o "Sterling Silver" ha de ser de 925 mil·lèsimes. En aquest projecte, voluntàriament, ens apartem de l'aliatge oficial perquè el nostre objectiu difereix de la joieria tradicional. El nostre interès radica en potenciar al màxim las variacions cromàtiques i les qualitats físiques dels diferents aliatges entre la plata i el coure.


Anell realitzat amb una matriu calcogràfica

A l'àrea de Gravat de la Universitat de Barcelona es treballa –entre d'altres tècniques- l'aiguafort i l'aiguatinta, tot utilitzant planxes de diversos metalls, entre ells el coure. Hi ha una cisalla per tallar i escairar les planxes metàl·liques amb la finalitat de preparar-les com a matrius. Inicialment i durant uns mesos s'han recollit els retalls de coure que es quedaven al voltant de la cisalla.

Tanmateix la reconversió d'algunes matrius de coure, inservibles i oblidades després del tiratge de les estampes, han esdevingut una altra de les fonts d'aprovisionament de material pel nostre projecte.

S'han recuperat fragments de coure procedents de circuits incorporats a ordinadors, aparells electrodomèstics, parts de la maquinària de rellotges i d'altres.

Durant sis mesos i sense emprar cap mètode ni lògica en el sistema de recollida, vàrem aconseguir reunir més de 1.000 grams de coure. Evidentment, si les persones participants en aquest projecte s'haguessin dedicat de manera continuada a la recollida d'aquest metall, la quantitat hauria estat molt superior.

Una vegada analitzat i classificat el coure segons qualitat i puresa, preparava aliatges amb plata fina i també amb plata de llei, variant-ne les proporcions. La intenció era aconseguir amb el metall obtingut de l'aliatge una extensa gama cromàtica per utilitzar-la en l’elaboració de joies úniques.

Un cop fosos els retalls de coure i transformats novament en planxes, s'inicia un nou cicle. Tornem a incidir a les planxes, treballant-les com a matrius calcogràfiques de mesures reduïdes. S'estamparan sobre paper i, una vegada enllestit el nou tiratge, passaran a incorporar-se a una joia. Rosa Vives, directora del projecte, realitzà un aiguafort que es va estampar sobre paper. La petita matriu s'incorporà com a part integrant en un braçalet de plata i coure, en el qual s'ha valorat al màxim les unions sense soldadures per tal de respectar la part de la matriu gravada a l'aiguafort. Resumint, un cop produïda l'estampació i enllestit el tiratge, s'ha reutilitzat la matriu com a part d'una joia, tot aconseguint en el procés el reciclatge del coure.

Detall del cromatisme d'un fermall

Composició de coure i plata

 

 

Detall del cromatisme d'un fermall

Braçalet esclava realitzat amb una matriu calcogràfica

El coure i els seus color aplicats a la joieria

El coure és un metall agradable de color rosat i resulta molt interessant per la gradació tonal que pot oferir, en destacar els daurats, verds, roigs i negres.

La línia d'investigació que utilitzem va dirigida principalment a recuperar, obtenir i potenciar totes les possibilitats cromàtiques, en partir del coure como a metall principal i cercar bàsicament un resultat estètic.

Las pàtines, com a recurs estètic, poden esdevenir una altra possibilitat d'obtenir colors en el coure, però la nostra intenció està centrada majoritàriament en l'aliatge binari de plata i coure.

Amb aquesta finalitat, hem realitzat composicions de color, emprant un procés d'incrustació de plata en el coure i també amb la pràctica del Mokume-Game. Es tracta d'una tècnica utilitzada al Japó fa mes de 300 anys. Es fonamenta en la unió sense soldadures de metalls no fèrrics per fusió. S'utilitzen, com a base, làmines de coure on s’hi adhereix or i/o plata per fusió, tot aplicant un procés de laminació.

Amb la finalitat d'aconseguir una extensa gama cromàtica s'han realitzat nombrosos aliatges, que van des del 10% de plata fins al 50%. Mitjançant les modificacions dels aliatges binaris, hem aconseguit una amplíssima variació de cromatismes en degradació, en incloure en aquesta investigació les imatges que recullen l'escala tonal obtinguda, tot variant la proporció de coure-plata, atès que sempre partim del coure com a metall base.

Algunes combinacions coure-plata amb les que hem treballat són: coure de màxima puresa amb plata fina, aliatge que ens ha proporcionat una tonalitat daurada-groguenca molt suau amb una ressonància semblant a la del bronze; coure industrial amb plata de llei, combinació que accentua més el to rosat, i coure de planxa calcogràfica amb una part de plata de llei que hi obté un color més tirant al roig.

 

Tradició popular

Les creences ancestrals basades en les propietats del coure ens descriuen propietats curatives. Es pensa que és un dels millors transmissors d'energia curativa. En termes místics, així com l'or estava vinculat amb el Sol i la plata amb la Lluna, el coure s'associava amb el planeta Venus, atès que la principal font de coure estava a la illa de Xipre, coneguda com la illa sagrada de la deessa Venus.

Actualment en algunes farmàcies es pot trobar a la venda objectes realitzats amb coure, potser el més conegut és el braçalet. Alguns professionals farmacèutics consultats ens remeten al Vademècum. En aquest tractat, sí que ens parla dels objectes de coure, però indica que las propietats que se li atribueixen no estan comprovades científicament.

 

Fermall amb colors del coure

Conclusions

El procés de reciclatge que s'inicià amb l'expectativa de poder aportar una nova dimensió i allargar la vida del coure rebutjat, com ha quedat demostrat, ha estat del tot satisfactori per la facilitat en la fusió, en la lliga i posterior manipulació del coure i sobretot pel resultat plàstic, tot facilitant capacitats creatives il·limitades.

És ben cert que no pretenem demostrar científicament que el coure sigui eficaç per combatre els dolors reumàtics, o que faciliti la lucidesa mental o que sigui més favorable a la influència de Venus... però sí que podem afirmar que el coure és un metall molt conductor de calor i que en treballar-lo manualment durant un espai de temps prolongat, s'aprecia de seguida la seva capacitat receptora de la carrega energètica.

Les joies realitzades amb els aliatges de coure adquireixen aquesta qualitat tèrmica, resultant-ne un molt agradable contacte sobre la pell, en mantenir sempre la mateixa temperatura. També apreciem en la col•lecció de joies realitzades altres qualitats estètiques i plàstiques, manifestades en l'amplia variació cromàtica aconseguida en moltes d'elles.

L'ull humà percep la bellesa d'una joia i la part tàctil la fa atractiva. Sensacions estretament lligades amb el sentiment humà.

 
CatalàCastellanoEnglish